Tampere ja Mehiläinen jakavat hyödyt ja riskit Tesoman allianssimallissa – tavoitekustannukset on alitettu tähän saakka

Mehiläinen ja Tampereen kaupunki aloittivat vuonna 2018 uudentyyppisen yhteistyömallin, joka tunnetaan nimellä Tesoman hyvinvointiallianssi. Se vastaa yli 21 000 asukkaan palveluista Länsi-Tampereella Tesoman alueella.

Nyt, kun sopimusta on sovellettu vajaat kolme vuotta, kysyimme Mehiläiseltä ja Tampereen kaupungilta, minkälaisia kokemuksia allianssimallista on ollut, ja millä tavalla vaikuttavuutta ja taloutta allianssissa seurataan.

Osapuolten välillä on solmittu allianssisopimus, jossa on määritelty, miten riskien ja hyötyjen jakaminen tapahtuu osapuolten kesken. Se sisältää vaikuttavuutta tukevan kannustinmallin. Sopimuksessa on määritelty keskeiset avaintulostavoitteet ja tavoitekustannukset. Allianssimallissa on mukana myös kolmas sektori, jonka toimintaa organisoi Setlementti Tampere ry.

Malli, jossa yksityinen ja julkinen sektori jakavat hyötyjä ja kustannuksia, on ainutlaatuinen Suomen hyvinvointipalveluissa.

Hybridiorganisaatiossa syntyy uusia yhteyksiä

Tampereen kaupungin sote-palveluiden kehittämisjohtaja, vuodesta 2018 allianssin johtoryhmän puheenjohtajana toiminut Anniina Tirronen pitää allianssimallin suurimpana hyötynä sitä, että yhteistyössä syntyy herkemmin uusia asioita, joita voidaan kokeilla nopeasti ja levittää muualle.

– Eri palveluiden ja ammattiryhmien välille on löytynyt yllättäviäkin yhteyksiä. Minulle ei juolahtanut mieleen, että suun terveydenhuollolla olisi merkitystä työllistymisen kannalta, mutta Tesoman ammattilaiset ovat sitäkin pohtineet. Hybridiorganisaatio lisää innovatiivisuutta ja luo uusia ratkaisuja, sanoo Tirronen.

Riikka Helminen Mehiläisestä toimii Tesoman hyvinvointikeskuksen yksikönjohtajana. Hän pitää allianssin hyvänä puolena sen tarvelähtöisyyttä. Sopimus mahdollistaa palveluiden muokkaamisen sopimuskauden aikana.

– Havaitsimme, että alueella on paljon tarvetta mielenterveys- ja päihdepalveluille, johon muodostimme oman tiimin, ja lisäksi olemme lisänneet sosiaalipalveluita. Olen tyytyväinen siihen, että olemme voineet muokata palvelukokonaisuutta, koska toimintamalli on ollut joustava, Helminen sanoo.

Johtajien mukaan kolmen osapuolen yhteistyö on osoittautunut toimivaksi yhdistelmäksi hyvinvointipalveluissa.

– Tesoma on oikeasti tullut tamperelaisten kohtaamispaikaksi ja matalan kynnyksen palveluita on saatavilla aiempaa enemmän. Näistä on usein vastannut kolmannen sektorin toimijat Setlementti Tampereen ohjauksessa. Tämä on saatu ihmeen hyvin toimimaan hyvinvointikeskuksessa, millä on yhteyttä myös avaintulostavoitteisiin, Tirronen sanoo.

Helmisen mukaan hyvinvointitavoitteet näkyvät henkilökunnan asenteissa.

– Kun tavoitteeksi on asetettu hyvinvointihyötyjen lisääminen, olemme saaneet meille hyvin monipuolisia ihmisiä töihin. Heillä on halua kehittää uutta, tehdä yhteistyötä ja katsoa boksin ulkopuolelle. Tällä tavalla ihmisiä pystytään palvelemaan laajemmalla otteella – kaikki työntekijät ovat hoitamassa asiakkaan kokonaistilannetta kahvilatyöntekijästä sairaanhoitajaan, Helminen sanoo.

Allianssissa on nopeasti otettu käyttöön ja levitetty muualle Tampereen yksiköihin esimerkiksi Forsante-ohjelmistorobottia ja muita IT-ratkaisuja.

Allianssi on alittanut tavoitekustannukset tähän mennessä

Allianssin kymmenen vuoden sopimuskausi on jaettu kolmeen 3–4 vuoden sopimusjaksoon, joista ensimmäinen päättyy vuoden 2021 lopussa. Kymmenelle vuodelle tehty budjettiraami on 150 miljoonaa euroa.

Anniina Tirronen sanoo, että Tesoman alueen tuloksia verrataan muihin Tampereen alueisiin. Hän sanoo, että hyvinvointimittareiden seurannan mukaan allianssi toimii vaikuttavasti, mutta muihin alueisiin verrattuna ne eivät ole mullistavia.

– Vuoden 2020 osalta alitamme tavoitekustannukset miljoonalla eurolla. Sopimuskausi on kuitenkin vielä kesken. Kun kokonaisuutena katsoo tavoitekustannuksia ja avaintulosalueiden saavutuksia tähän mennessä, on allianssin toiminta tuloksellista, Tirronen sanoo.

Tirronen viittaa alliansseja koskeviin kansainvälisiin tutkimuksiin, joiden mukaan allianssit yleensä pysyvät hyvin tavoitekustannuksissa. Hän sanoo, että tavoitteet on Tesoma-allianssissa asetettu myös niin, että tuottavuuden pitäisi kymmenen vuoden sopimuskauden aikana kasvaa.

– Pitäisi päästä tilanteeseen, että vastinetta rahoille saadaan yhä enemmän, joten tässä vaiheessa sopimuskautta on erittäin hyvä asia, että tavoitekustannukset on alitettu, Tirronen sanoo.

Mehiläinen saa bonusta tai maksaa sanktiota tavoitteiden toteutumisen mukaan

Allianssimallissa riskit ja hyödyt jaetaan osapuolten kesken, sovittujen avaintulostavoitteiden perusteella. Avaintulostavoitteiksi on määritelty kolme keskeistä asiakasryhmää: Lapset ja perheet, ikääntyneet ja työikäiset. Lisäksi tavoitteena on hillitä erikoissairaanhoidon kustannuksia sekä seurata asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden tyytyväisyyttä.

Jos allianssi saavuttaa avaintulostavoitteet, näkyvät hyödyt niin, että Tampereen kaupunki saa hyvinvointihyötyjä ja Mehiläinen saa puolestaan vaikuttavuustavoitteisiin sidotun bonuksen. Jos tavoitteiseen ei päästä, joutuu Mehiläinen maksamaan sanktiota, joka voi tehdä pahimmillaan koko sopimusjaksosta tappiollisen. Tampereen kaupungille riski on se, että haluttuja hyvinvointitavoitteita ei saavuteta.

Jos tavoitekustannus alitetaan eli tuotetaan palvelut edullisemmin ja haluttuihin tavoitteisiin päästään, jaetaan säästö Tampereen kaupungin ja Mehiläisen kesken, ja osa käytetään henkilöstön palkitsemiseen. Jos tavoitekustannus ylitetään, maksaa Mehiläinen oman osuutensa sanktiona.

– Sopimuksen mukaan ei ole merkitystä, kummasta osapuolesta mahdollinen kustannusten ylitys johtuu. Allianssissa on tärkeää, että kokonaisuudesta ollaan yhdessä vastuussa, Riikka Helminen tähdentää.

Hän sanoo, että riskejä ja hyötyjä on arkisessa toiminnassa joka päivä.

– Esimerkiksi henkilöstön saatavuus on riski, jonka seuraukset kannamme yhdessä. Jos emme saa rekrytoitua lähihoitajaa tai hammaslääkäriä, mietimme yhdessä, pystyykö jompikumpi irrottamaan ammattihenkilön jostakin muualta vai pystymmekö ratkaisemaan asian jollakin muulla tavalla, hän kuvaa.

Miten allianssissa seurataan vaikuttavuutta?

Allianssissa esimerkiksi seurataan kansansairauksien kehittymistä ja hoitoonpääsyä. Kakkostyypin diabetesta ja sepelvaltimotautia sairastavien osalta seurataan hoitosuunnitelmien määrää, hoitotasapainoa ja kaikkien työikäisten osalta suun terveyden tarkastusmääriä.

Systemaattinen tarkastelu on lisännyt tiedolla johtamista allianssissa, mistä on ollut hyötyä muissakin Tampereen sote-palveluissa.

– Tärkeintä on se, että tavoitteet on selkeästi määritelty ja alatavoitteita seurataan. Tämä ei aina ole sisäänrakennettua terveydenhuoltoon, ja asioiden aktiivinen seuraaminen on tuonut uusia toimintatapoja. Yritystoiminnassa tällainen on tutumpaa, Riikka Helminen sanoo.

Ikäihmisille allianssi tarjoaa kotihoitoa ja tehostettua palveluasumista. Ikäihmisten palveluissa mitataan palveluiden oikeaa kohdentumista ja ikäihmisten päivystys- ja sairaalapalveluiden käyttöä. Lapsiperheiden osalta seurataan kouluterveyskyselyn mittareita.

Anniina Tirronen sanoo, että allianssimallin toimivuudesta halutaan tehdä tutkimusta ja allianssissa on mietitty hyvinvointia kuvaavien mittareiden laajentamista esimerkiksi eri Tampereen alueiden työllisyyteen, kuolleisuuteen ja sairastavuuteen.

Yhteistyöhön oppiminen vie alussa aikaa

Allianssimalli vaatii opettelua ja oppimishalukkuutta osapuolilta. Anniina Tirrosen mielestä allianssimalli sopii parhaiten isoihin kokonaisuuksiin, eikä kovin pientä asiaa kannata allianssimallilla toteuttaa.

– Allianssin rooleihin oppiminen vie hetken aikaa. Keskustelu on liittynyt paljolti talouteen, ja toivoisin, että vielä enemmän puhuttaisiin vaikuttavuudesta, hän sanoo.

Riikka Helminen sanoo, että tilaajan ja palveluntuottajan yhdistetty rooli voi aiheuttaa hankauskohtia, joita yritetään käytännössä välttää. Eri osapuolilla on erilaiset juridiset sopimukset, mikä voi toisinaan aiheuttaa selvittelemistä.

– Hyviä puolia on kuitenkin niin paljon, että tämänkin asian kanssa selvitään, Helminen sanoo.

kuva: Shutterstock

 

 

 

 

Edellinen artikkeliEtlan tutkimus: Lääke- ja terveysteknologia kasvaa vahvasti Suomessa
Seuraava artikkeliLehtileikkeet