Terhi Tevameri: ”Sote-lakiluonnoksessa ei riittävästi analysoida vaikutuksia palvelumarkkinaan”

Sote-uudistuksen lakiluonnoksessa jää katveeseen, minkälaiseksi liiketoimintaympäristö muodostuu ja minkälaiset edellytykset yrityksillä on liiketoimintaan. Palvelujen järjestämistä mietitään lakiluonnoksessa pääasiassa julkisen järjestäjän näkökulmasta, vaikka vaikutukset yrityksiin ovat suuria.

Tätä mieltä on sote-toimialapäällikkö Terhi Tevameri, joka on tuottanut alan katsauksia työ- ja elinkeinoministeriölle. Hänen mielestään lakiluonnoksessa ei riittävästi nähdä sitä, että siinä luodaan raamit ja toimintaympäristö myös yksityiselle sote-sektorille.

– Jos palvelumarkkina toimii tarkoituksenmukaisesti, se edistää kaikkien yhteisiä päämääriä. Jos markkinoiden vaikutuksia ei ennakoida tai ne tulevat yllätyksenä, voi käydä niin, että markkinat toimivat lainsäädännön henkeä ja tavoitteita vastaan, Tevameri sanoo Hoiva&Terveydelle.

– On väärä lähtökohta ajatella, että yritysten toimintamahdollisuuksien arviointi kuuluu pelkästään markkinoille eikä julkiselle sektorille. Se, miten palvelumarkkina toimii yhteiskunnan antamien vaatimusten ja potilaan hoidon näkökulmista, on erittäin tärkeää ja tästä pitää keskustella lisää, Tevameri jatkaa.

Tiedolla johtamisen työkaluja lisättävä

Terhi Tevameren mielestään vaikutusarvioihin pitää sisällyttää analyysi ja näkemys sote-palvelumarkkinoiden toimivuudesta. Siihen tulisi kirjata mahdollisia vaikutuksia aloittaviin yrityksiin, yritysten kasvuedellytyksiin, investointeihin, eri kokoisiin yrityksiin ja pk-yritysten asemaan, yritysten alueelliseen vaikutukseen sekä yritysten henkilöstöresursseihin.

– Julkisen sektorin pitäisi olla erittäin kiinnostunut näistä asioista, sillä ne vaikuttavat sote-uudistuksen tavoitteiden toteutumiseen. Palvelumarkkinaa pitäisi arvioida jatkuvasti ja pitkällä aikavälillä: miten onnistumme laadun, saatavuuden ja vaikuttavuuden kehittämisessä. Näihin kaikkiin tavoitteisiin yritykset vaikuttavat, Tevameri sanoo.

Lainsäädännössä tulisi tunnistaa erilaiset ja erikokoiset sote-yritykset ja niiden toimialat.

– Muodostuvan toimintaympäristön pitäisi olla vakaa, ymmärrettävä ja ennakoitava, missä voi olla monia toimijoita ja syntyy lain henkeä noudattava palvelumarkkina. Jos tätä isoa tärkeä asiaa ei nähdä, voi käydä niin, että julkisen sektorin sääntely on niin voimakasta, etteivät pienet yritykset mahdu mukaan ja se on hyvin vaikeaa isoillekin yrityksille.

”Sote-yrityksille luotava vakaampaa toimintaympäristöä”

Sote-yritysten toimintaympäristö on ollut epävakaa jo pitkään. Terhi Tevameren mielestä nyt tulisi luoda sellainen ympäristö, jossa epävarmuus helpottaisi.

– Tätä edistäisi selkeä näkymä liiketoimintaympäristöstä, mutta nyt lakiluonnoksessa on tulkinnanvaraisuutta, hän sanoo.

Julkisuudessa lakiluonnosta on kritisoitu myös sitä, että siinä järjestäjän velvoitteet ovat raskaat. Tevameren mukaan asiaa pitäisi tarkastella laajemmin, riskienhallinnan näkökulmasta.

– Monella muulla toimialalla on mietitty, miten yritysten riskiä jatkuvuudesta voidaan hallita. Jos edellytyksenä on, että yrityksellä palveluja tuottaessaan pitää olla hyvin vahva taloudellinen kantokyky, pystyy siihen vain harva yritys. Tähänkin asiaan liittyy ongelmia pitkällä aikavälillä, Tevameri sanoo.

kuva: Shutterstock

Edellinen artikkeliBocap sijoittaa kolme miljoonaa euroa 9Solutionsiin
Seuraava artikkeliLehtileikkeet: Ison-Britannian viranomainen antoi AstraZenecalle luvan jatkaa rokotetutkimuksia