Tiedolla johtaminen äitiyshuollossa

”Kel’ onni on, se onnen kätkekööt”, vai vääntyisikö vanha sananlasku paremmin muotoon; ”Kel tieto on, se tiedon kätkekööt”, kun puhutaan terveydenhuollon tietojärjestelmistä ja tiedolla johtamisesta. Nykyisin sote-yksiköiden johdon käyttämä tieto on ollut pääosin peruutuspeiliin vilkuilevaa ja seurantamittaristo melko vähän taktista tai strategista suunnittelua tukevaa. Lisäksi tieto on tunnetusti ”siiloutunut” lukuisiin eri tietojärjestelmiin. Mikä sitten avuksi? Jotain on saatu jo tehtyäkin, Sitran ja Eksoten johdolla on syntynyt tiedolla johtamisen malli, johon kannattaa tutustua, jos aihepiiri laajemmin kiinnostaa.

Äitiyshuollon ja erityisesti synnytyssairaaloiden osalta olemme MediWaressa tunnistaneet viisi aluetta, joiden avulla tiedolla johtaminen ottaisi kvanttihypyn eteenpäin. Nämä viisi tasoa ovat osastotasoinen tilannekuva/dashboard (operatiivinen kerros), laatumittarit, benchmarking ja resurssien kohdentaminen (taktinen kerros), pitkän aikavälin suunnittelu ja ohjaus (strateginen kerros), viranomaisraportointi sekä tutkimustoiminta.

1) Operatiivinen kerros

Synnytyssairaaloissa tietoa kertyy lukuisiin eri järjestelmiin, leijonan osa kirjauksista tapahtuu perustietojärjestelmään sekä synnytystoiminnanohjausjärjestelmään. Suuresta tietomassasta tulee pystyä erottelemaan ne olennaiset asiat, joilla on merkitystä operatiivisia päätöksiä tehtäessä. Mutta erityisesti näiden kahden eri järjestelmän tietojen yhdistämisellä päästäisiin jo pitkälle. Synnytystapahtumien tilannetiedoista, osastojen huoneiden täyttöasteista ja ennusteista sekä muusta hoitotoiminnan vaatimista tiedoista voidaan luoda visuaalisia tilannekuvia, joiden avulla resursseja voidaan kohdentaa tehokkaammin, suunnitella toimintaa sekä ennaltaehkäistä pullonkaulojen syntymistä.

2) Taktinen kerros

Tällä tasolla tuotetaan tietoa palveluiden sekä yksiköiden toiminnan kehittämiseksi, palveluiden seurantaan sekä kokonaistuottavuuden ja tehokkuuden arviointiin. Kansallisilla laatumittareilla voidaan seurata toiminnan laatua, potilaan kokemaa laatumielikuvaa sekä verrata omaa toimintaa muihin synnytyssairaaloihin. Johtamisen tueksi potilastietoihin integroidaan tietoja palvelurakenteesta, henkilöstöstä ja muista resursseista.

3) Strateginen kerros

Tällä tasolla pyritään ratkaisemaan kysynnän ennustaminen, asiakas analyysi sekä nykyisten resurssien avulla tuotettavien palveluiden laatu, kohdentuminen ja vaikuttavuus. Sisäisen tiedon lisäksi strategisessa päätöksenteossa tarvitaan runsaasti organisaation ulkopuolista tietoa. Äitiyshuollon erityishaasteena voidaan pitää neuvolatoiminnan tiedon yhdistämistä erikoissairaanhoidon tuottamien synnytyssairaaloiden tiedon kanssa. Kokonaiskuvan, erityisesti kustannusten ja vaikuttavuuden arvioinnin osalta tämä olisi kuitenkin olennaista.

Tämä kaikki mahdollistuisi eri järjestelmissä olevien tietojen yhdistämisellä, yhteismitallistamisella sekä analyysilla. Tieto on siis pääosin olemassa, kysymys kuuluukin: aletaanko hommiin?

P.S. Seuraavassa blogikirjoituksessa keskitytään erityisesti tutkimustoiminnan vaatimien tietojen tuottamiseen. Huikeita mahdollisuuksia erityisesti kliinisen tiedon sekä äidin/lapsen terveys- ja käyttäytymistiedon yhdistäminen esim. sähköistä äitiyspalvelua hyödyntäen.

Kirjoittaja on äitiyshuollon ratkaisuja tarjoavan MediWare Oy:n hallituksen jäsen ja konsultti Jari Sirkiä.

Edellinen artikkeliÄitiyshuollon digiloikka
Seuraava artikkeliSotelle oma Wolt