Tuomo Alanko, Docrates: “Syöpäpotilaan hoito valitaan yhä useammin selvittämällä ensin geenimuutokset”

Docrates Syöpäsairaalassa on otettu laajasti käyttöön syövän yksilölliseen hoitoon tähtäävää diagnostiikkaa, joka perustuu geenitesteihin. Niiden avulla selvitetään, mitkä geenimuutokset saavat sairastuneen syöpäsolut käyttäytymään poikkeuksellisella tavalla. Lisäksi testien avulla saadaan usein selville, hyötyykö potilas tietystä hoidosta.

Syöpätautien erikoislääkärin ja lääkehoidon ylilääkärin Tuomo Alangon mukaan geenitesteistä on jo hyötyä monen eri syövän hoidossa, mutta keuhkosyöpä on erityisen hyvä esimerkki. Keuhkosyövässä EGFR-geenin aktivoivat mutaatiot löydettiin yli kymmenen vuotta sitten, minkä jälkeen useita lääkehoitoja on kehitetty keuhkosyöpään.

– Tietyissä keuhkosyövän alatyypeissä jo noin joka toiselle potilaalle voidaan löytää geenitutkimuksen avulla kohdennettu hoito, jonka tulokset ovat parempia kuin solunsalpaajilla saadut. Keuhkojen adenokarsinooma on ikään kuin pirstaloitunut pieniksi potilasryhmiksi, joilla kullakin on oma geenimuutos ja siihen perustuva lääkehoitomahdollisuutensa, Alanko kertoo Hoiva&Terveydelle.

Alangon mukaan sekä immuno-onkologiset hoidot ja täsmälääkkeet syövänhoitoon kehittyvät nyt harppauksilla. Maailmanlaajuisesti suurin osa lääketutkimuksista keskittyy syöpään.

– Kymmenen vuoden kuluttua meillä on jo ehkä joitakin sellaisia hoitoja, joista emme tiedä nyt. Yksilölliset hoidot varmasti tulevat lisääntymään niin, että pieniä potilasryhmiä, joille löytyy tietty täsmälääke, löytyy yhä lisää. Toivottavasti ne kattavat pian suuren osan syövistä, Alanko pohtii.

Hoitovaihtoehdot lisääntyvät

Potilaan kannalta molekyylidiagnostiikan lisääntyminen tarkoittaa, että hoitovaihtoehtoja tulee lisää.

– Uudet lääkkeet usein tehoavat vain hyvin pienelle osalle syöpää sairastavista, ehkä vain muutamalle prosentille, Tuomo Alanko sanoo.

Geenitekniikan avulla saadaan tietoa myös ennusteesta ja siitä, hyötyykö potilas tietystä lääkehoidosta. Tämä tieto nopeuttaa hoitoa, sillä aiemmin hoitoja jouduttiin kokeilemaan ja odottelemaan, mikä toimii.

– Rintasyöpäleikkauksen jälkeen tehtävä testi on ollut meillä käytössä noin viisi vuotta. Karkeasti arvioiden, noin kaksi kolmasosaa leikatuista rintasyöpäpotilaista ei hyödy sytostaattihoidoista. Silloin heitä ei myöskään altisteta sytostaattien aiheuttamille sivuvaikutuksille, kertoo Docrates Syöpäsairaalan toimitusjohtaja Ilpo Tolonen.

Tuomo Alangon mukaan osa rintasyöpäleikatuista paranee syövästään yhtä hyvin ilman sytostaattihoitoa eli testin ansiosta voidaan hoitotuloksia huonontamatta elimistöä rasittava hoito jättää pois.

– Se on hyvin merkittävä tulos: ei anneta hoitoja niille potilaille, joilla se ei toimi, Tolonen sanoo.

Geenitesteillä on merkitystä myös biomarkkerien löytämiseen immunologisessa hoidossa, jotka tehoavat laajalle potilasjoukolle. Tähän mennessä immunoterapia on hyväksytty käytettäväksi jo useiden eri syöpätyyppien hoidossa.

– Geenitestien avulla voidaan etsiä biomarkkereita, joiden avulla voidaan paremmin löytää hoidosta hyötyvät potilaat sekä ne potilaat, jotka voivat saada haittavaikutuksia hoidosta. Tämä tutkimus on mielestäni yhtä merkityksellistä kuin pienille potilasjoukoille löydetyt täsmälääkkeet, Alanko sanoo.

Tavoitteena tehdä geenitesti hoidon varhaisessa vaiheessa

Tuomo Alangon mukaan osalla potilaista voi heti nähdä, että geeniprofiloinnilla on merkitystä potilaan hoidossa. Potilaalle voidaan tehdä laaja geeniprofilointi tai suppeampi geeniprofilointitutkimus. Docrates Syöpäsairaalassa on otettu käyttöön yhdeksän erilaista geenitestiä eri tarkoituksiin.

– Potilaan geenitestin valinnassa vaikuttavat myös geeniprofiloinnin kustannukset, jotka käydään potilaan kanssa läpi. Joskus käytetään kapeampaa geenianalyysiä, jos juuri siinä syövässä tietyt harvat tunnetut geenimuutokset ovat merkityksellisiä. Ideaalitilanteessa kaikki sairastuneen geenimuutokset voidaan saada selville laajalla geenitutkimuksella, Alanko sanoo.

Osalle syöpäpotilaista valittu hoito ei enää tehoa. Hänelle voidaan tehdä geenianalyysi jäljellä olevien mahdollisten hoitomenetelmien löytämiseksi.

– Geeniprofiloinnin kehittäminen oikeastaan alkoi tästä ongelmasta, ja on paljon esimerkkejä, miten pitkälle levinnyt syöpä on saanut yllättävän hyvän hoitovasteen. Tavoitteena kuitenkin on, että geeniprofilointi siirtyisi yhä enemmän hyödynnettäväksi hoidon varhaisessa vaiheessa, Alanko sanoo.

Syövän aiheuttamat uudet geenimutaatiot voivat tehdä myös lääkkeen tehottomaksi.

– Siksi lääkehoidon suunnittelu tulisi mieluiten perustua tuoreeseen potilaalta otettuun näytteeseen, Alanko sanoo.

kuva: Shutterstock