Turvaratkaisut nyt ja tulevaisuudessa – Visioiva näkökulma

Hoiva-alalla on menossa raju murros. Teknologia mahdollistaa entistä enemmän ja pystyy sillä vastaamaan myös kustannus- ja resurssihaasteisiin. Suomeen suunnitellaan kiinteää 0,7 vähimmäishoitajamitoitusta ja haasteena on pätevän henkilöstön löytäminen sekä taloussuhdanteen aiheuttama kustannusnousun kestävyysvaje. 

Älykkäällä hoivateknologialla lisätään turvaa ja siirrytään reaktiivisesta preventiivisempään hoivaan.

Everon kehittää ja tuo markkinoille teknologiaa, joka mielestämme mahdollistaa käytäntöjen mullistamisen samalla kun käyttäjien hyvinvointia parannetaan ennakoinnin avulla. 

Esimerkkinä hyvinvointihubi Origon, jossa on turvapuhelin, hoitajakutsun tukiasema ja IoT internetreititin, kaikki samassa laitteessa. Tämä mahdollistaa saman hyvinvointiteknologian käytön kaikissa asumismuodoissa niin koti- kuin laitoshoidossa. 

Ajatuksemme on varmistaa tulevaisuuden teknologian matalan kynnyksen käyttöönotto. 

Tulevaisuuden turva- ja hyvinvointiratkaisut

IoT osana laajempaa järjestelmää antaa mahdollisuuden liittää kaikkia erilaisia teknisiä turva- ja tukialustoja, jotka yhdessä mahdollistavat hoiva-alan tulevien haasteiden voittamisen.

Digitaalinen läsnäolo

Vaikka hoitajamitoitusta nostetaan vaatimuksissa, antaa digitaalinen läsnäolo väsymättömän, aina paikalla olevan seurantamahdollisuuden, joka valppaana havaitsee mahdolliset ongelmatilanteet ja samalla myös hitaasti ja ihmissilmälle huomaamatta tapahtuvat terveydentilan muutokset.

Digitaalinen läsnäolo voi tapahtua kameroilla ja sensoreilla. Ne kehittyvät koko ajan ja suuret datamäärät tulevat helpommiksi käsitellä. Jo nyt Everon pystyy liittämään tekoälyyn (AI) tai koneoppimiseen perustuvia tiedonkäsittelymoottoreita järjestelmän tueksi, jolloin pystytään paremmin havainnoimaan asukkaan tilanteiden trendimuutoksia. 

Eräs huomionarvoinen seikka on myös eettisten arvojen varmistaminen. Näkevät sensorit analysoivat video- ym. materiaalia eikä videokuvaa voi nähdä. 

Henkilökunnan kehittyvät työkalut

Jo nyt älypuhelimet alkavat olla tavallisia hoitoalalla. Näemme, että järjestelmien syvempi integraatio, tietoturvan kasvavat vaatimukset ja henkilöstövaatimuksen aiheuttama vaihtuvuus pakottaa siirtymään uusiin kommunikaatiovälineisiin, jotka toimivat määrättyjen kohteiden ulkopuolellakin mahdollistaen erilaisia tehtäväkuvia ja joustavia siirtymisiä. Myös turvapuhelinkeskusten nykyinen palvelumuoto tulee väistymään ja niiden toiminta integroituu enenevässä määrin tiimityöksi paikallisten toimijoiden kanssa ja se taas vaatii standardisoidut yhteensopivuudet ja helpommat järjestelmät.

Demograafinen muutos

Suurten ikäluokkien korkea elintaso on pidentänyt elinaikaodotusta, joka tarkoittaa kasvavaa tarvetta lähivuosina terveydenhoidossa ja hoivassa. Resurssien riittävyyden varmistamiseksi teknologian on myös taivuttava paremmin seuraamaan mukana. Lisäksi kustannuspaineet vaativat ennakointia, jolla pystytään välttämään kalliit hoidot sekä laitostuminen. Everon on jo aloittanut erityyppisten elintoimintojen analysointijärjestelmien kehittämisen, joilla pystytään jatkossa lääkinnällisin laittein toteamaan diagnostisoinnin tarve. Toimintakyvyn ylläpito ja sen kehittäminen on tutkitusti hyvinvoinnin kannalta avainasemassa ja teknologialla saadaan dataa päätöksenteon perustaksi yksilön parhaaksi.

Uudet tuotteet ja ratkaisut tehokkaammin käyttöön

Olemme huomanneet, että hankintalaki ajaa julkisella puolella hankkimaan kokonaisuuden kannalta riittämättömät turvaratkaisut ja samanaikaisesti yksityisellä puolella kustannuspaineet ovat usein estämässä kokonaisvaltaisen ratkaisun hankintaa. Tähän Everon on kehittänyt täysin modulaarisen järjestelmän sekä yksinkertaisen PRESS & Play -toiminteen, jolla yksilöllisesti voidaan lisätä antureita ja laitteita portaattomasti tarpeen mukaan. Paras turva ja hoiva ei ole enää riippuvainen siitä missä henkilö asuu, vaan uusin teknologia toimii missä tahansa asumismuodossa – yksilön parhaaksi.

Kirjoittaja Markus Merne toimii Oy Everon Ab:n toimitusjohtajana. Yhtiö on edelläkävijä hyvinvointiteknologian saralla ja toimii useassa maassa. Kokemukset eri asiakasryhmistä ja maiden väliset pienet tai suuret erot auttavat Everonia tekemään innovatiivista ja asiakaslähtöistä, jatkuvaa kehitystyötä.

Edellinen artikkeliPihlajalinna lopettaa Joroisen ja Tervon toimipisteet
Seuraava artikkeliOriola ja MSD solmivat jakelusopimuksen Ruotsin markkinalle