Uni on välttämätöntä terveydelle ja hyvinvoinnille

Unentarve ei yleensä vähene iän mukana vaan pysyy samana koko aikuisiän. Kun ihminen vanhenee, uni sen sijaan muuttuu kevyemmäksi, katkonaiseksi ja laadultaan vaihtelevaksi. Tyypillisesti uniongelmat yleistyvät ihmisen vanhetessa. Iäkkäät ihmiset myös heräilevät useimmin kuin nuoret ja varhainen vuoteeseen meno aiheuttaa usein varhaisen herätyksen. Univaje vaikuttaa haitallisesti ihmisen hormonitasapainoon, immuunijärjestelmään ja aineenvaihduntaan.

Moni vanhus kärsii kroonisista unihäiriöistä, mutta usein ongelmia ei tunnisteta normaalin terveydenhuollon yhteydessä. Unihäiriöt aiheuttavat toimintakyvyn heikkenemistä ja luonnollisesti väsymys lisääntyy. Tutkimukset osoittavat, että ikääntyneellä väestöllä tämä aiheuttaa kaatumisen ja onnettomuusriskin kasvua. Unihäiriöiden myötä ikääntyneen yleinen hyvinvointi vaarantuu ja mahdollisuus itsenäiseen elämään heikkenee.

Säännöllinen uni-valverytmi ja hyvä uni ovat välttämättömiä vanhuksen hyvinvoinnille ja näiden tarkkailu on hyödyllinen menetelmä ja apuväline vanhusten hoivatyössä. Turvallisuus ja itsenäinen asuminen myös kotona vahvistuu, kun hyvinvoinnissa tapahtuvista muutoksista ollaan tietoisia.

Älykkään teknologian avulla aktiivisuuden, unen ja vuorokausirytmin mittaaminen on helppoa

Vivagon avulla saadaan tarkkaa tietoa henkilön vuorokausirytmistä ja sen kehityksestä. Vivago CARE-kello mittaa unen laatua ja määrää sekä päiväaikaista aktiivisuutta. Lisäksi nähdään myös pidemmän aikavälin muutoksia, joita seuraamalla voinnissa tapahtuviin muutoksiin voidaan reagoida ennakoivasti ja oikeaan aikaan.

Vivago CARE –kello oppii tunnistamaan käyttäjänsä normaalin vuorokausirytmin ja kellon käyttäjän voinnissa tapahtuvista muutoksista lähtee automaattinen ilmoitus hoidosta vastaavalle taholle tai omaiselle. Tiedon kerääminen on helppoa, koska reaaliaikainen hyvinvointitieto alkaa kertyä automaattisesti, kun kello otetaan käyttöön.

Kellon keräämä tieto muutetaan helppolukuisiksi hyvinvointiraporteiksi, jotka tukevat hoitajien jokapäiväistä hoitotyötä. Raportit ja hyvinvointitiedot ovat saatavilla suoraan älypuhelimeen tai tabletille ja näin tieto kulkee aina ajantasaisesti mukana. Tiedot voidaan jakaa myös omaisille ja yhteydenpito omaisten ja hoitavan tahon välillä helpottuu.

Lue lisää www.vivago.fi

Kirjoittajana Vivago Oy:n toimitusjohtaja Maria Lavonen

Edellinen artikkeliOptimoidaan aikaa asiakaskohtaamiseen!
Seuraava artikkeliVideovastaanotolla tehoa lääkärikäynteihin