Unohtuiko työn uudelleenmuotoilu digitaalisessa transformaatiossa?

Digitaalisen transformaation muuttaessa organisaation arvoja, palveluntuottamisen malleja sekä vaikuttaa organisaation syvimpiin normeihin, toimintamalleihin ja asenteisiin. Uudistava muutosmatka vaatii uudelleenmuotoilua.

Alustatalous, tekoäly- tai prosessiautomaatiot, tietotuotanto, asiakas- ja potilastietojärjestelmät ja terveysteknologia ovat avainasemassa terveydenhuollon tulevaisuudessa. Teknologian mahdollistama potentiaali jää usein optimaalisesti hyödyntämättä digitaalisen ajattelutavan uupuessa.

Juju on teknologian ja toimintamallien saumattomasta symbioosista

Automaatioastetta vahvistamalla on saavutettavissa tehokkuutta rutiininomaisiin ja ennakoitaviin prosesseihin. Kysymys kuuluu, mitä työntekijät sitten tekevät, jos aikaisemmin 45 minuuttia kestänyt prosessi useineen välivaiheineen lyhenisikin 5 minuuttiin? Uudelleenmuotoilun juju on teknologian ja toimintamallien saumattomasta symbioosista, joka vaatii työnteon mallien läpinäkyvää tarkastelua, rohkeaa uudistamista ja päämäärätietoista johtajuutta.

Valitettavan usein päädytään tilanteeseen, jossa teknologiakehitykseen liittyvä kehitystyö loppuu kuin seinään, kun ratkaisu on tuotannossa – siirrytään ylläpitoon ja se on siinä! Keskustelut muutosjohtamisesta, implementoinnissa, arvopotentiaalista sivuutetaan. Tuotantoon siirtyminen luo vasta mahdollisuuden hyödyntää käyttöönotettua teknologiaa optimaalisesti. Miksi mahdollisuus todellisen potentiaalin hyödyntäminen siis sivuutetaan?

Rohkeutta uudelleen muotoiluun ja implementointiin tarvitaan!

Terveydenhuolto tarvitsee rutiinien ravistelua, rohkeita ja sallivia kokeiluja sekä aikaa innovatiiviselle kehittämiselle. Yksittäisen asiakkaan palveluntarve aktivoi sote ekosysteemin useat solut, moduulit, joiden saumaton yhteen toimivuus luo luottamusta palveluiden laatuun ja työn sujuvuuteen. Perhoefektin tavoin pienet muutokset alkutilassa tai välivaiheissa aikaansaavat suuria muutoksia tapahtumassa.

Kehittäminen pistemäisesti ei ole väärin, kunhan sen tekee kokonaisuus huomioiden. SOTEPE palvelutuotannon, tietotuotannon, ekosysteemin kehittäminen synnyttää tarpeen myös työnteon uudelleen muotoilulle, jonka keskiössä tulisi olla ihmiset, kulttuuri sekä yhteinen päämäärä.

Älä siis unohda perhosefektiä digitaalisessa transformaatiossa!

Lue lisää työn muutoksesta terveydenhuollossa tuoreesta raportistamme: ’Reinvent care delivery to solve clinical shortage

Saara Mokkila 

Technology Consulting Manager Health & Public Sector

 

Edellinen artikkeliNightingale Healthinlle on myönnetty kuusi patenttia sairausriskien tunnistamiseen
Seuraava artikkeliTerveystalo on julkistanut vastuullisuustavoitteet – Ne auttavat sijoittajia ymmärtämään yhtiön ydinarvoja