Vaakakupissa kustannussäästöt ja elämänlaatu

Elämänlaatua, onnellisuutta, parempaa vointia, toimintakykyä, turvallisuutta, tehokkuutta, kustannussäästöjä… Vaikuttavuuden mittaaminen on terveydenhuollon kuuma peruna, mutta mikä tavoitteista ja mittareista painaa eniten vaakakupissa?

Toiminnan arvioinnissa puntaroidaan monesti objektiivisesti mitattavia lukuja ja euroja. Potilaan näkökulma voi jäädä huomiotta, koska subjektiivisten arvioiden käyttö on hankalaa. Ratkaisujen arvioimista pitäisi kehittää niin, että asiakkaan arvio hoidon vaikuttavuudesta olisi laadun tärkein kriteeri.

Terveyspalveluissa on puhuttu paljon tehottomuudesta ja resurssien vajaakäytöstä. Siksi palveluita kehitettäessä on pyritty maksimoimaan tehokkuus käytettävissä olevien tilojen, laitteiden ja ammattilaisten ajankäytön kannalta. Resurssitehokkuuden eli tilojen ja laitteiden käytön maksimointi on johtanut siihen, että asiakkaat jonottavat palveluihin. Nykyään ajatellaan, että toimintaa pitäisi kehittää terveysvaikutusten eli vaikuttavuuden maksimointiin. Tällöin prosessia tarkastellaan asiakkaan kannalta pyrkimyksenä poistaa hukkaa eli jonottamista, odottamista tai turhaa kuljettelua ja matkustamista.

Apuvälineratkaisuissa toimintakyky on vaikuttavuuden tärkeä tavoite ja mittari. Toimintakyky on laaja käsite, joka käsittää fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn. Fyysistä toimintakykyä on näistä helpoin mitata, mutta tässäkin omat tavoitteet ja toiveet määrittelevät, mikä on riittävä toimintakyky laadukkaaseen elämään. Riittävä toimintakyky voi tarkoittaa paralympiakullan tai itsenäisen wc-käynnin tavoittelua ja kaikkea siltä väliltä. Psyykkinen toimintakyky taas käsittää esimerkiksi tunteet ja elämänlaadun ja sosiaaliseen toimintakykyyn kuuluvat esimerkiksi osallistuminen ja osallisuus, joita on paljon vaikeampi mitata. Toimintakyky voi myös vaihdella nopeastikin. Toimintakyvyn haasteet ratkaistaan aina yksilöllisesti.

Respectan missio on mahdollistaa itsenäinen ja laadukas elämä, ja siksi apuvälineratkaisun laadun ja vaikuttavuuden mittaaminen on osa palveluprosessiamme. Keräämme tietoa palvelukokemuksesta sekä apuvälineratkaisun vaikuttavuudesta ammattitaidon, tuotteiden, palveluiden laadun ja prosessien kehittämiseksi. Tavoitteenamme on löytää paras ratkaisu asiakkaalle, ja haluamme jatkuvasti kuulla kuinka olemme siinä onnistuneet. Vaikka kyseinen ratkaisu toimisi enemmistölle, mutta jos asiakkaasta ei tunnu, että ratkaisu vaikuttaa hänen toimintakykyynsä toivotulla tavalla, haastetta täytyy lähteä yhdessä ratkaisemaan toisella tavalla.

Vaikuttavuuden mittaamisen toinen tärkeä näkökulma on osoittaa maksavalle taholle, että apuvälineet tulevat käyttöön ja tarpeeseen ihmisten arjessa. Tavoitteenamme on tuottaa luotettavaa tietoa apuvälineiden käytöstä sekä kehittää tuotteiden ja palveluiden kustannustehokkuutta. Hoidon kokonaiskustannusten tarkastelussa tämä voi tarkoittaa esimerkiksi, että siirtämisen apuvälineiden avulla pystyy asumaan kotona omaishoitajan kanssa tai kotihoidossa tarvitaan vain yksi hoitaja kahden tai autoilun apuvälineiden avulla henkilö voi ajaa omaa autoaan taksikyytien sijaan.

Mittaamme asiakaskokemusta ja apuvälineratkaisujen vaikuttavuutta kustannusten, tehokkuuden ja prosessien kehittämisen näkökulmasta, mutta ennen kaikkea olemme kiinnostuneita asiakkaistamme ja heidän elämänlaadustaan. Haluamme aidosti löytää sopivan, yksilöllisen ratkaisun kunkin asiakkaan omaan tarpeeseen ja tavoitteisiin.

Kirjoittaja Sini Sorainen on Respecta Oy:n markkinointipäällikkö.

Respecta tarjoaa palveluita ja apuvälineitä, jotka auttavat ihmisiä säilyttämään ja ylläpitämään liikunta- ja toimintakykyä sekä itsenäisyyttä. Respecta on Suomen johtava apuvälinealan toimija, jolla on 14 omaa klinikkaa sekä vastaanotot yli 70 sairaalassa, terveyskeskuksessa ja kuntoutuslaitoksessa ympäri Suomen. Meillä on noin 200 työntekijää ja liikevaihtomme on noin 35 miljoonaa euroa.

Respecta on osa Ottobock HealthCaren globaalia klinikka- ja palveluverkostoa. Ottobock Group työllistää 7 600 työntekijää yli 50 maassa. Saksalaisen perheyhtiön liikevaihto on noin 1,03 miljardia.

Edellinen artikkeliLehtileikkeet
Seuraava artikkeliJälleen yksi apteekki avaa sairaanhoitajan vastaanoton – hoitoon pääsee jopa kahdeksalla eurolla