Valinnanvapaus myös apuvälinemarkkinoille

Kuten koko terveysalalla, sote-uudistus aiheuttaa epävarmuutta myös apuvälinemarkkinoilla. Epäselvyyttä aiheuttavat erilaiset näkemykset valinnanvapauden laajuudesta ja epätietoisuus tulevien seteleiden arvosta ja saatavuusperusteista. Varmaa kuitenkin on, että kysyntää on apuvälineille tulevaisuudessakin.

Valinnan vapauden myötä asiakkaan mahdollisuudet saada hyvää palvelua kuitenkin parantuvat, koska palveluntuottajiksi nousee uusia toimijoita ja terve kilpailu lisääntyy. Työntekijöiden näkökulmasta uusien toimijoiden tulo lisää työllistymismahdollisuuksia. Meidät työnantajat tämä haastaa kilpailuun parhaista osaajista.

Kysymysmerkkejä ovat toki myös maksusetelin ja palvelusetelin arvoon liittyvät asiat. Miten varmistetaan laadukkaiden ja käyttäjän toimintakykyä parantavien ratkaisujen tuottaminen siten, että toimivien yritysten kannattavuus säilyy kestävällä pohjalla?

Sote-keskuksista myös apuvälinetoimijoita?

Sote, digitalisaatio, teknologia ja kaupungistuminen määrittävät pitkälti, miten palveluita tulevaisuudessa tuotetaan.

Tulevaisuuden sote-keskuksilla on paljon vastuuta. Ne päättävät esimerkiksi ottavatko palvelusetelit maakuntakeskuksissa käyttöön, kenet ottavat palveluntuottajiksi vai tuottavatko palvelut itse.

Alan toimijoiden ja asiakkaiden näkökulmasta paras vaihtoehto olisi se, että valinnanvapaus toteutuisi täysimääräisesti myös apuvälineiden hankinnassa. Jos kilpailuttava taho painottaa ensisijaisesti hintaa ja toimitusaikaa, lopputuloksena on mahdollisimman halpa tuote. Jos asiakas voi itse vaikuttaa hoitopaikan valintaan, valintakriteerinä on loppukäyttäjän paras mahdollinen toimintakyky. Lopputuloksena tuote, joka mahdollistaa itsenäisen ja sujuvan arjen.

Sote-uudistus varmistaa myös palvelujen saannin, sillä se turvaa palvelutuottamisen edellytykset maakunnissa sekä riittävän osaamispohjan sote-toimijoille. Parhaimmillaan avoin kilpailu ja markkinat huolehtivat siitä, että osaavat ja elinvoimaiset yritykset menestyvät. Yritys hyötyy kasvusta ja palveluja syntyy lähemmäs asiakkaita kaikkialla Suomessa.

Asiakkaat ratkaisevat lopulta sen, mikä yritys on elinvoimainen ja mikä ei. Mukana markkinoilla pysyvät yritykset, jotka tarjoavat parhaat ratkaisut ja tuottavat parhaan asiakaskokemuksen.

Big datasta apua toimintakyvyn arviointiin

Lääketieteellisessä kuntoutuksessa tehdään suhteellisen vähän kliinistä tutkimusta, joten emoyhtiömme Ottobock kansainvälisenä edelläkävijänä standardisoi myös itse vaikuttavuuden mittareita.

Apuvälineen vaikuttavuuden analysoimisessa hyödynnämme big dataa. Kansainvälisen patient care -verkoston toimintakyvystä ja ratkaisun vaikuttavuudesta keräämä data yhdistetään ja käytetään toimivien, tulevaisuuden apuvälineratkaisujen kehittämiseen.

Valmistusprosessien kustannustehokkuutta ja nopeutta voidaan lisätä skannaus- ja 3D-tekniikoita hyödyntämällä. Myös käyttäjälle tarjotaan laajempaa palvelua ja sitä kautta parempaa toiminnallisuutta. Esimerkiksi proteesinkäyttäjille on tarjolla käytönopastusta, kuntoutusta ja kävelykoulua amputaation ja protetisoinnin eri vaiheissa.

Big datan kehittyessä ja tiedon lisääntyessä pystymme myös innovoimaan käyttäjän kannalta merkittävästi parempia ja kokonaisvaltaisempia ratkaisuja. Ratkaisut perustuvat aina tutkittuun ja viimeisimpään saatavilla olevaan tietoon. Datan lisäksi kyky ymmärtää asiakkaan elämäntilannetta ja toiveita johtaa sopivimpaan ja kokonaiskustannuksiltaan tehokkaimpaan ratkaisuun.

Kirjoittaja on Respecta Oy:n toimitusjohtaja Sasu Leskelä.

Respecta tarjoaa palveluita ja apuvälineitä, jotka auttavat ihmisiä säilyttämään ja ylläpitämään liikunta- ja toimintakykyä sekä itsenäisyyttä. Respecta on Suomen johtava apuvälinealan toimija, jolla on 14 omaa klinikkaa sekä vastaanotot yli 70 sairaalassa, terveyskeskuksessa ja kuntoutuslaitoksessa ympäri Suomen. Meillä on noin 200 työntekijää ja liikevaihtomme on noin 35 miljoonaa euroa.

Respecta on osa Ottobock HealthCaren globaalia klinikka- ja palveluverkostoa. Ottobock Group työllistää 7 600 työntekijää yli 50 maassa. Saksalaisen perheyhtiön liikevaihto on noin 1,03 miljardia.

Edellinen artikkeliVisiban asiakkaat kertovat – vuorossa Tukholma: Digitaaliset vastaanotot tehokkaita
Seuraava artikkeliMonopoli ensihoitoon – maksoi mitä maksoi