Vikatilanteisiin varauduttava jo järjestelmiä suunniteltaessa

Viime aikoina otsikoihin on noussut mobiiliverkkojen toimintakatkokset ja huoli yksinasuvien avun turvaamisesta hätätilanteissa. Verkon ylläpitäjällä on toki vastuu gsm-järjestelmän ylläpidosta ja toiminnasta, mutta vikatilanteisiin pitää myös varautua toimintaa ja ratkaisuja suunniteltaessa. Kun hyödynnetään älykästä teknologiaa, sen suunnittelussa huomioidaan järjestelmän turvallisuus eri tilanteissa. Ajatuksena on, että hoivapalvelun käyttäjällä on tieto siitä, onko hoiva-asiakas turvan piirissä. Vivagon kello tietää, onko kello käyttäjän ranteessa ja mikä on asiakkaan reaaliaikainen vointi. Tämä varmistaa palvelun tarjoajalle, että asiakas on turvan piirissä. Asiakas voi itse hälyttää painikkeella apua tai jos hän on tajuton ja liikkumaton epänormaalilla tavalla, hälyttää ratkaisu automaattisesti apua. Järjestelmä myös tietää, jos asiakas on poistunut kotoa. Perinteisissä turvapuhelimissa ei tällaisia ominaisuuksia monesti ole, vaan apua saa, jos painike on saatavilla ja asiakas pystyy painamaan apua.

Vivagon älyturvapuhelimen suunnittelussa on huomioitu myös eri vikatilanteiden hallinta. Mikäli tukiasema tai gsm-verkko on epäkunnossa, järjestelmä ilmoittaa näistä teknisistä ongelmista palveluntarjoajan tekniseen valvontaan. Jälleen tiedetään, onko asiakas turvan piirissä ja voidaan tarvittaessa järjestää muuten apua esimerkiksi ylimääräisellä käynnillä. Palveluntarjoajan varautumissuunnitelmassa huomioidaan, miten ongelmatilanteissa toimitaan – kuka käy vanhuksen luona ja minkä ajan kuluttua.

Vivagon älyturvapuhelimessa voidaan käyttää myös verkkovierailun sallivaa GSM-liittymää, tällöin turvapuhelin käyttää toisen operaattorin matkapuhelinverkkoa, mikäli oletusverkko ei toimi. Tämä tuo lisäturvaa siinä tilanteessa, jos ympäristössä on usean operaattorin toisistaan riippumattomia tukiasemia.

Älykäs ratkaisu auttaa huomaamaan myös inhimillisiä virheitä, jotka on helppo korjata ennen vakavia seuraamuksia. Esimerkiksi jos kello unohtuu ranteesta latauksen tai pesun jälkeen se huomataan nopeasti. Yksin asuvalla huonosti liikkuvalla vanhuksella pitää olla aina mahdollisuus hälyttää apua.

Parhaimmillaan teknologia parantaa hoidon laatua ja tehokkuutta. Älykäs turvapuhelin tuo turvaa ja ennakoivaa tietoa hoidon avuksi. Vivagon ratkaisu ei poista tarvetta kotihoidon käynteihin, mutta antaa kotihoidolle mitattua ja luotettavaa tietoa käyttäjän voinnista. Mikäli unirytmi on häiriytynyt tai päiväaktiivisuus laskenut, tämä huomataan helposti ja tilanne voidaan korjata ennen kuin käyttäjä esimerkiksi kaatuu unettomuuden seurauksena. Lääkityksen muutokset tai osa tulehduksista voidaan havaita helposti hyvinvointitiedoista. Älyteknologia auttaa kotihoitoa tarttumaan ripeästi tilanteisiin, joita ei välttämättä havaittaisi tai tunnistettaisi lyhyillä käynneillä. Voinnin muutos saatettaisi havaita vasta muutaman päivän kuluttua, kun tilanne on jo vakava tai onnettomuus on jo sattunut.

Älykäs teknologia tuo parhaimmillaan parempaa hoitoa ja tehokkuutta päivittäiseen hoitotyöhön. Teknologia auttaa jokapäiväistä elämää, kun vikatilanteet ovat harvinaisia ja silloinkin tilanteisiin on varauduttu suunnittelun ja varautumissuunnitelmien avulla.

Lue lisää Vivagon ratkaisuista sekä Vivagon Domi-älyturvapuhelimesta

Kirjoittaja on terveys- ja turva-alan teknologiaratkaisuja tarjoavan Vivago Oy:n toimitusjohtaja Maria Lavonen.

 

Edellinen artikkeliPäättäjien massatartunnat johtavat sokeisiin pisteisiin
Seuraava artikkeliPitäisikö tukea sitä, mikä vetää?