Virpi Holmqvist: ”Kulttuurimuutos Attendossa etenee kohti asukaslähtöisyyttä”

Suomen Attendon toimitusjohtaja Virpi Holmqvist kuvaa Attendossa viime vuonna käynnistynyttä muutosta suureksi. Kun aiemmin yhtiössä keskityttiin prosesseihin ja kasvuun, kiinnitetään nyt huomio asukkaaseen ja heidän läheisiinsä.

– Menossa on iso kulttuurimuutos. Johtamisen ja laadun kehittäminen tähtää näkökulman muuttamiseen asiakaslähtöisemmäksi, sanoo Holmqvist Hoiva ja Terveydelle.

Hän kertoo, että johtamisen kehittäminen aloitettiin viime vuonna ja nämä vaikutukset näkyvät tämän vuoden toiminnassa. Johtamista tuettiin lisäämällä 25 aluepäällikköä seitsemän aluejohtajan alaisuuteen.

– Aluepäälliköt toimivat Attendo-kotien johtajien esimiehinä, mikä parantaa yksikön johtajien saamaa tukea työhönsä ja antaa heille enemmän aikaa lähiesimiestyöhön. Yhdellä aluepäälliköllä on 10–20 yksikön johtajaa alaisuudessaan ja yksikön johtaja saa vähintään kerran kuukaudessa oman hetken aluepäällikön kanssa. Alueilla pidetään kokouksia, joiden verkostoista johtajat saavat tietoa ja tukea, kuvaa Virpi Holmqvist muutoksia.

Lisäksi yhtiö on selkeyttänyt päätöksenteon, raportoinnin ja palavereiden käytäntöjä vuoden aikana.

Sisäiseen viestintään Atso-sovellus

Sisäisen viestinnän vauhdittamiseksi Attendo otti syyskuussa käyttöön Atso-sovelluksen, johon kaikki Attendossa työskentelevät voivat lähettää viestejä. Sen on ladannut noin 5500 työntekijää.

– Sovelluksessa on jo 2000 viestiä, jotka kaikki näkevät. Tämä on lisännyt yhteisöllisyyttä ja avoimuutta. Esimerkiksi isänpäivänä jaettiin viestejä, miten yksiköissä juhlitaan. Lisäksi sovelluksessa on käyty keskustelua maskien käytöstä – miten esimerkiksi toimia, jos maski hankaa korvaa. Sovelluksessa on helppo jakaa hyviä käytäntöjä ja kuvata arjen aktiviteettia kodeissamme, Virpi Holmqvist sanoo.

Holmqvistin mukaan yleinen tavoite yrityksessä on, että jokainen tulee kuulluksi ja tieto kulkee joka suuntaan.

– Hyvä johtaminen on yksi tärkeä osa laadukasta palvelua. Ilman hyvää johtamista laatua on vaikea kehittää, Holmqvist sanoo.

RAI-mittariston käyttöä kehitetään

Attendossa on menossa useita hankkeita laadun kehittämiseksi. Esimerkiksi asiakaspalautteita aiotaan jatkossa kerätä useammin kuin kerran vuodessa. Lisäksi yrityksessä kehitetään RAI-mittariston käyttöä.

– Uuden vanhuspalvelulain mukaan 2023 mennessä pitää ottaa käyttöön palvelutarpeen ja toimintakyvyn arvioinnissa RAI-järjestelmä. Olemme lähteneet kehittämään, miten RAI-mittaristoa voidaan käyttää laadun mittaamiseen. Se osoittaa meidän toimintamme vaikuttavuutta. Teemme tästä pilottia, mutta sitä täytyy vielä testata. Ensi vuoden alussa kokeilua laajennetaan niihin yksiköihin, joissa RAI-mittaristo on käytössä eli noin 30 prosenttiin yksiköistämme, Holmqvist sanoo.

Holmqivst kertoo, että olennaista on myös kiinnittää yhä enemmän huomiota siihen, miten erilaiset kohtaamiset toteutuvat yrityksessä päivittäin fyysisesti, puhelimella tai sähköpostilla.

– Nämä ovat niitä kohtia, joissa laatuamme mitataan. Kun paljon puhutaan suomalaisten luottamuksen ansaitsemisesta, olemme paljon miettineet erilaisten kohtaamisten tärkeyttä, Holmqvist sanoo.

– Siksi jokaiseen yksikköön tulee asiakaskokemusvalmentaja, jonka tehtävä on tuoda näkyväksi kohtaamisia ja palautteen antamista sekä kertoa henkilökunnalle, että muistamme kiittää, kehua ja kannustaa, Holmqvist jatkaa.

Uuden mitoitusvaatimuksen kustannuksista neuvotellaan – koronan kustannuksia saatu kompensoitua

Virpi Holmqvist sanoo, että viime vuonna hoitajamitoituksia koskevat hintaneuvottelut etenivät kuntien kanssa hyvin, mikä vaikuttaa tämän vuoden tulokseen. Tänä vuonna vanhuspalvelulaissa välittömän ja välillisen työn erotuksen aiheuttamat kustannukset ovat haasteena yrityksille. Valtio kompensoi kunnille mitoituslainsäädännöstä aiheutuneet kustannukset, mutta huolenaiheena on, että yritykset eivät hyödy tästä.

– Emme ole vielä saaneet tähän asiaan selvyyttä, mutta keskustelut jatkuvat kuntien kanssa ja voi olla, että tämä asia etenee myöhemmin, koska laki vasta lokakuussa tuli voimaan, Holmqvist toivoo.

Koronasta on aiheutunut kustannuksia Attendolle, esimerkiksi suojavarusteiden hinta epidemian alussa oli korkea.

– Epidemian alussa henkilökunnan sairauspoissaolot vähentyivät, koska henkilökunnalla on ylipäätään vähemmän kontakteja. Nyt epidemian kiihtyessä taas testataan enemmän ja altistuneita tehokkaasti jäljitetään, ja se näkyy meilläkin sairauspoissaolojen lisääntymisenä, Holmqvist sanoo.

Korona aikana yritysten työnantajamaksuja laskettiin tilapäisesti 2,6 prosenttia.

– Koska meillä on paljon työntekijöitä, oli sillä meille iso merkitys. Se kattoi hyvin kohonneita kustannuksia korona-aikana, Holmqvist sanoo.

Ensi vuonna 300 uutta vuodepaikkaa, tuettu asuminen lisääntyy

Attendolla on tavoitteena lisätä 300 vuodepaikkaa ensi vuonna Suomessa, pääasiassa kasvukeskuksissa. Hoivakodeista yksi on nousemassa Lohjan asuntomessualueelle ensi vuonna. Siellä on 50 hoivapaikkaa.

– Olemme tarkastelleet hoivakotien rakennetta. Välimuotoisen asumisen tarve on lisääntynyt ja haluamme tällaisia hoivakotipaikkoja tarjota uusissa kohteissamme eli enää emme rakenna pelkästään tehostetun asumisen hoivapaikkoja vaan myös tuetun asumisen koteja, Holmqvist sanoo.

kuva: Shutterstock

Edellinen artikkeliKaikkien terveydenhuollon palvelunantajien pitää liittyä Kanta-palveluihin huhtikuusta lähtien
Seuraava artikkeliLehtileikkeet: Otaniemeen ja Keilaniemeen koronatestausasemat