Visiban asiakkaat kertovat – vuorossa Tukholma: Digitaaliset vastaanotot tehokkaita

Sophiahemmet Rehab Center, SIC Hälsa Online

Visiban digitaalinen kommunikaatioalusta etähoivapalveluille on helppo askel nostaa hoiva uudelle, paremmalle tasolle, vai kuinka Margareta Godwin Bagge?

Bagge toimii terveys- ja kuntoutuspalveluiden projektivetäjä yhdessä Ruotsin tunnetuimmista yksityisistä hoivakeskuksista Sophiahemmet:ssä Tukholmassa, Sophiahemmet SIC:llä on käytössä Visiban kanssa rakennettu etävastaanotto SIC Hälsa Online. Kysyimme Baggelta henkilökunnan ja asiakkaiden käyttökokemuksista etähoivan suhteen.

Miltä etähoiva osana kokonaispalvelua tuntuu ja kuinka käyttöönotto sujui, Margareta Godwin Bagge?

”Tuntuu hyvältä, että tämä hoivamuoto on nyt otettu käyttöön. Digitaalinen etähoiva on linjassa toiminnan kehittämisen kanssa, ja meille digitaalisuus on uusi tapa kommunikoida asiakkaidemme kanssa aktiivisesti ja entistä paremmin. Haluamme olla edelläkävijä hoivan ja sen uusien palvelumuotojen kehittämisessä”

Miten hoiva-ammattilaisenne kokevat videovastaanoton käyttämisen?

”Haluamme olla asiakastarvelähtöisesti toimiva ja joustava hoivan huippuosaaja. Psykologimme, fysioterapia- ja kuntoutusammattilaiset sekä terveysohjaajamme ovat todenneet, että pystymme tarjoamaan asiakkaillemme etähoivan kautta uusia vaihtoehtoja vastaanotoille ja seurantaan. Olemme todenneet, että nämä uudet vaihtoehdot yltävät vähintään yhtä hyvään laatutasoon kuin fyysiset tapaamiset. Asiakkaamme arvostavat vapautta valita heille parhaiten sopiva hoivatapaamisen muoto. Psykologimme ovat käyneet asiakkaidemme kanssa online vastaanottoja sekä keskusteluita. Saadun käyttäjäkokemuksen mukaan online vastaanotot ja tapaamiset on jopa koettu perinteistä vastaanottoa tehokkaimmiksi, koska osapuolet ovat kokeneet keskittyneensä paremmin tapaamiseen ja sen sisältöön. Yksi psykologeistamme on todennut heti alusta, että saavutamme parhaita kokemuksia kuin aiemmin asiakkaideni kanssa. Keskusteluissamme ei synny ulkopuolisia häiriöitä, keskitymme asiaamme ja käynnille suunnitellut asiat saadaan toteutettua!”

”Tekniikan osalta kokemukset ovat niin ikään positiivisia. Muutamissa yksittäistapauksissa asiakkaan sijaintiympäristön häiriötekijät ovat vaikuttaneet yhteyden laatuun.”

Millaisia haasteita tai mahdollisuuksia etähoiva on tuonut teille?

”Moni meille esimerkiksi vakuutusyhtiö Skandia Hälsoförsäkring:n kautta tulevista asiakkaista saa hoitoa stressiperusteisiin ongelmiin tai vaivoihin. Olemme huomanneet hoitotilanteita ja asiakkaiden toivomuksia hoivalle, joissa Online toimii perinteistä hoivaa jopa paremmin. Kuntoutukseen, terveydenhoitajalle tai psykologille tuleminen, ajanvaraus ja ammattilaistemme kohtaaminen ei ole sidottu välimatkaan, ja voimme yhdessä asiakkaidemme kanssa sopia asiakkaillemme sopivista ajoista. Asiakkaidemme palaveriajat, työmatkat tai lasten päiväkerho- tai kouluviemiset on helppo huomioida kuin myös yllättävät sairastumiset, esteet tai vaikkapa yksinhuoltajavanhempien arkikiireet. Nyt saamme entistä paremmin niin asiakkaidemme kuin meidän hoiva-ammattilaisten ajan riittämään!”

”Moni asiakkaistamme matkustaa ulkomaille säännöllisesti joko työn tai perheen takia. Olemme hoitaneet vastaanottoja mm. Lontoossa työskentelevien asiakkaidemme kanssa, ja tämä on otettu erittäin myönteisesti vastaan. Teemme työtä asiakkaidemme työympäristön, työkyvyn ja työssäjaksamisen vahvistamiseksi, ja tämä on hyvin tärkeä asia niin työnantajille, -tekijöille kuin meille. Tästä syystä myös videovastaanotot, joissa usean osapuolen yhtäaikainen mukanaolo on mahdollista, palvelee asiakkaidemme tarvelähtöisesti ja tehokkaasti. Tällöin asiakas voi itse olla vaikka Helsingissä, työnantajan edustaja Göteborgissa ja hoiva-ammattilaisemme Tukholmassa.”

Ohjeesi muille etähoivan aloittamista suunnitteleville?

”Tämän hoitomuodon kysyntä kasvaa vahvasti jo lyhyellä aikajänteellä. Me aloitimme tämän projektimuotoisesti, ja koimme sen oikeaksi päätökseksi. Saimme tätä kautta aloittaa digitaalisen etähoivan kehittämisen kaikessa rauhassa, erilaisia mahdollisuuksia ja ominaisuuksia kokeillen, tarvelähtöisesti ja samalla hallintoomme sekä muihin palveluihimme sopeutetusti. Samalla olemme varanneet ja saaneet aikaa sisäiseen eri toimintojen integrointiin, rutiineiden ja rakenteiden yhteensovittamiseen uuteen, entistä parempaan hoivan kokonaispalveluun.”

”Suosittelen, että organisaatiossa on henkilö, joka on innostunut ja motivoitunut digitaalisen etähoivan kehittämiseen oman yrityksen asiakkaiden sekä organisaation toimintojen tarpeisiin. Yhtenä tärkeänä tehtävänä on kannustaa muita, vastata kysymyksiin, ja rohkaista digitaaliseen hoivapalveluun tottumattomia – niin hoiva-ammattilaisia kuin asiakkaita – uuden hoivamuodon käytössä. Me aloitimme pienen projektiryhmän ja palvelun testaamisen puitteissa. Tätä suosittelen muillekin. Toimintamalli ja yhteistyö visibalaisten kanssa on ylittänyt odotuksemme. Nyt olemme valmiita laajentumaan uusiin asiakas- ja käyttäjäryhmiin palvelun tarjoamisen ja sen ominaisuuksien laajentamisen osalta ”

Mitä palautetta olette saaneet potilailtanne?

”Asiakkaamme, jotka käyttävät digitaalisen etähoivan ja kommunikoinnin tukea osana hoivaa, ovat tyytyväisiä ja kiitollisia. Palvelumuotona tämä on ylittänyt asiakkaidemme odotukset. Moni potilaistamme siirtää mielellään suuren osan hoivakäynneistä jatkossa digitaaliseksi. Yksi asiakkaamme totesikin Hälsa Onlinen psykologiapalvelustamme, että ”kylläpäs tämä on helpottanut elämääni. En olisi uskonut, että kuntoutumiseni voi tuntua näin hyvältä – parempaa se tuskin voi olla.”.

Lähde mukaan matkalle tulevaisuuden hoitopalveluihin, tutustu meihin visibalaisiin, Visibaan ja tarjoamiimme digitaalisen etähoivan ratkaisuihin www.visibacare.com/fi.

Kirjoittaja on Visiba Caren Advisor Minna Storm, [email protected], 040 5070 445.
Lisätietoja etähoiva- ja videovastaanottoratkaisuista Visiba Caren verkkosivuilta.

Edellinen artikkeliKävin lomalla, mutta mietin sotea
Seuraava artikkeliValinnanvapaus myös apuvälinemarkkinoille