Vivago-ratkaisu tehostaa terveydenhuollon toimintatapoja ja tuo kotihoitoon turvallisuuden tunnetta

Pirkanmaan Senioripalvelut Oy on edelläkävijä yöaikaisen hoidon ja kotikuntoutuksen kehittämisessä. Pirkanmaan Senioripalvelut Oy on ottanut Vivago-ratkaisun käyttöön turvatakseen asiakkaiden hoidon ja huolenpidon kotona sekä ympärivuorokautisessa hoidossa. Pirkanmaalla kehitetään kotikuntoutukseen moniammatillisia palveluja sekä edistetään asiakkaiden, läheisten ja työntekijöiden toimijuutta sekä osallisuutta palvelutoiminnan kehittämisessä.

Pirkanmaan Senioripalvelut kehittää toimintatapoja Vivagon avulla

Vivago on ollut Pirkanmaan Senioripalvelut Oy:llä pitkää käytössä mutta viimeisen vuoden aikana ratkaisu ollaan otettu kokonaisvaltaisempaan käyttöön. ”Vivago on meille tuttu järjestelmä ja sen ottaminen laajempaan käyttöön oli looginen tapa kehittää Senioripalveluiden toimintaa” kertoo hoitotyön esimies Riikka Mäkinen. Pirkanmaalla toimintatapoja kehitetään yhä edelleen – yksikön avainosaajat sekä oma Vivago-työryhmä jakavat osaamista ja hyväksi koettuja toimintatapoja talon sisällä. Myös Vivagon tarjoama koulutus on koettu erittäin hyväksi ja oppia on jalkautettu hoitajien arkeen.

Pirkanmaan Senioripalveluilla Vivago-ratkaisu tuo konkreettisen parannuksen hoitotyön suunnitelmallisuuteen myös yöaikaisessa hoidossa. Vivagon avulla turhat käynnit yöaikaan voidaan välttää ja siirtää suoraan hoivaa tarvitseville. ”Konkreettisesti tämä tarkoittaa kuuden yöhoitajan tiimistä yhden hoitajan kiinnittämistä toisiin tehtäviin. Vivagojärjestelmä ja sen tuottama tieto helpottavat suunnitelmallisuutta ja resurssien oikeaa kohdentamista” Riikka Mäkinen tiivistää.

Kotihoidon palvelut laajenevat Vivago-ratkaisuun

Myös Pirkanmaan Senioripalveluilla ollaan panostamassa kotihoitoon ja siihen liittyvien palveluiden kehittämiseen. Pirkanmaan Senioripalveluiden kotihoitoasiakkaat asuvat palvelukodin läheisyydessä ja talonhoitohenkilökunta huolehtii kotiasukkaiden hyvinvoinnista ja hoitaa hälytyskäynnit. Hälytykset ja hyvinvoinnin muutostiedot tulevat hoitajille tiedoksi myös mobiililaitteilla ja työssä voidaan keskittyä olennaiseen – asiakkaiden oikea-aikaiseen hoitoon. Tarkempaa tietoa Vivagon hyvinvoinnin ja turvallisuuden ratkaisuista www.vivago.fi.

”Kokemukset Vivagosta ovat olleet positiivisia niin asiakkaiden kuin hoitohenkilökunnan puolelta”, kertoo Riikka Mäkinen. Asukkaat ovat olleet tyytyväisiä Vivago-ratkaisun monipuolisuuteen ja Pirkanmaan Senioriyhdistyksen lähellä olevaan palveluun. Hyvinvointiraportit vahvistavat osaltaan turvallisuuden tunnetta ja kuukausittain saatava kooste kertoo voinnissa mahdollisesti tapahtuneista muutoksista. Vivagon tuottamien hyvinvointiraporttien tulkinta on koettu Pirkanmaan Seniorikeskuksessa helpoksi ja niiden tuottama informaatio antaa paljon tietoa ennakoivan hoitotyön tueksi.

 

Lisätietoja Pirkanmaan Senioripalveluiden palveluista
http://www.pirkanmaansenioripalvelut.fi/.

Kirjoittajina Vivago Oy:n toimitusjohtaja Maria Lavonen ja Pirkanmaan Senioripalvelut Oy:n hoitotyön esimies Riikka Mäkinen

 

Edellinen artikkeliSote-uudistus: Tavoitteena vaikuttavat ja kustannustehokkaat palvelut – Miten?
Seuraava artikkeliYrittäjä, nyt viimeistään käsi pystyyn maakunnassa