Vivagon eWell-konsepti paketoi turvan ja hyvinvoinnin

Turvapuhelinpalvelun ja hyvinvointitiedon mittaamisen tuomaan turvaan voidaan yhdistää yhä enemmän älykästä toiminnallisuutta ja teknologiaa. Vivagon ja Innohomen yhdessä tarjoama Vivago eWell -konsepti, varmistaa asukkaan hyvinvointia ja tuo turvaa kotona asumiseen. Vivago eWell -konsepti tukee asukkaan itsenäistä asumista kotona ja lisää turvallisuuden tunnetta. Kotihoidon ja kuntoutuksen rooli kasvaa tulevaisuuden terveydenhuollossa ja tätä tukeva teknologia antaa asiakkaalle turvaa ja lisäksi ajantasaista informaatiota hoitohenkilökunnalle ja omaisille. Näin olemassa ovat resurssit voidaan kohdentaa järkevästi ja kotihoidolla on mahdollisuus keskittyä raportoinnin sijaan tärkeimpään – asiakkaan hyvinvoinnista huolehtimiseen.

Vivago eWell -konsepti varmistaa asukkaan turvallisen asumisen kotona

Vivago ja Innohome haluavat vastata kotihoidon kasvavaan tarpeeseen ja tuottaa ratkaisun, joka lisää asukkaan turvallisuutta ja parantaa elämisen laatua kotona. Vivagon hyvinvointitiedon mittaus ja älyturvapuhelin antavat reaaliaikaisen tiedon asukkaan hyvinvoinnissa tapahtuvista muutoksista. Asiakkaan tekemät hälytykset ja automaattihälytykset kertovat hoitavalle taholle tai omaiselle, kun apua tarvitaan.

Innohomen älypistoke ja liesivahti puolestaan vähentävät merkittävästi tulipalon vaaraa. Innohomen liesivahti oppii tunnistamaan lieden käyttäjän ruuanlaittotottumukset ja tunnistaa vaarallisen korkean lämpötilan tai lämpötilan nousun. Liesivahti myös tunnistaa, jos levy on unohtunut päälle. Liesivahdin hälytys voidaan älypistokkeen avulla siirtää Vivagon Domi POINT älyturvapuhelimeen ja siitä hoitohenkilökunnalle ja omaisille. Lisätietoa Innohomen ratkaisuista.

Vivago eWell -konsepti vahvistaa turvallisuuden tunnetta ja tarvittaessa hoivahenkilöstöön saatava yhteys tuo kotona-asumiseen laatua ja tehostaa kotihoidon palveluiden tarjoamaa. Monipuolinen palvelutarjoama ja sen innovatiivinen kehittäminen vastaavat tulevaisuuden haasteisiin. Ikääntyvä väestö voi asua turvallisesti kotona ja hoito on laadukkaampaa, kun otetaan käyttöön älykkäitä ratkaisuja. Teknologia ei korvaa ihmistä mutta pystyy auttamaan resurssien oikeassa kohdentamisessa ja tuo työkaluja turvaan ja ennakoivaan hoivaan.

Älykäs teknologia auttaa arjessa ja tuottaa ajantasaista informaatiota asiakkaan toimintakyvystä ja siinä tapahtuvista muutoksista

Vivagon tuottama hyvinvointitieto ja raportit mahdollistavat tuloksien seuraamisen reaaliajassa. Kotihoidossa ja kuntoutuksessa on ensi arvoisen tärkeää tietää, jos asukkaan hyvinvoinnissa tapahtuu muutoksia. Selkeästi tulkittavat hyvinvointiraportit tukevat hoidon suunnittelua, arviointia ja lisäävät kotihoidon läpinäkyvyyttä. Palvelun avulla myös omaiset voivat seurata asiakkaan hyvinvointia. Lisätietoa Vivagon hyvinvointitiedon mittaamisesta ja muista ratkaisuista www.vivago.fi.

Vivago-ratkaisussa asiakkaan suorittamat ja automaattiset hälytykset avaavat puheyhteyden asiakkaan ja hälytyksen vastaanottavan tahon välille. Vivagon tukiasemaan integroidut Innohomen tuotteet tekevät tarvittaessa hälytyksen ja apua voidaan kutsua paikalle. Vivago eWell -konsepti tukee asukkaan omatoimista asumista kotona ja hoitohenkilöstö pystyy seuraamaan toimintakyvyn muutosta. Toimintakyvyn aleneminen ja varomaton liedenkäyttö rekisteröityvät reaaliaikaisesti. Tämä antaa mahdollisuuden puuttua tilanteisiin ennaltaehkäisevästi. Vivago eWellissa paketoidut Vivagon ja Innohomen ratkaisut muodostavat yhdessä toimivan kokonaisuuden ja lisäävät kotona-asuvan vanhuksen turvallisuutta.

Kirjoittaja on terveys- ja turva-alan teknologiaratkaisuja tarjoavan Vivago Oy:n toimitusjohtaja Maria Lavonen.

Edellinen artikkeliSairaskuluvakuutusten myynti kasvaa edelleen, jos sote on huono
Seuraava artikkeliSote-tuotanto muuttuu kuin rakennusurakaksi