Yhteinen ja jaettu tietomalli avoimella alustalla terveydenhuollossa – Mitkä ovat sairaanhoitopiiritason hyödyt?

Avoin alusta on toimittaja- ja teknologiariippumaton ja se käyttää yhteisiä ja jaettuja tietomalleja. OpenEHR:n avulla alustassa oleva tieto ja eri sovellukset eriytetään toisistaan. Eriyttäminen tukee avoimen alustan ekosysteemiä, jolloin se on toimittaja-, teknologia- ja lisenssineutraali, eli niistä riippumaton.

Tieto on pilkottu avoimen alustan päälle moduuleihin, jotka vaihtavat tietoa alustan kanssa käyttäen avoimia rajapintoja. Moduulit integroituvat toisiinsa prosessitasolla ja tietotasolla, jolloin kaikki tieto on alustan kautta heti toisten moduulien käytettävissä.

Miten siis sairaanhoitopiirin tasoinen tai muu alueellinen toimija voisi hyötyä openEHR pohjaisesta alustaratkaisusta? Esimerkiksi seuraavien mahdollisuuksien kautta:

  • 360 asteen potilasnäkymä: digitaalinen terveysalusta mahdollistaa modulaarisen kliinikkoportaalin ja kontekstitietoisen ”potilaskartan” luomisen, jotka molemmat yhdessä mahdollistavat nopean pääsyn keskeisiin potilastietoihin tarvittaessa (ei tarvetta käyttää useita eri sovelluksia)
  • potilas- ja muiden tietojen laatu parantuu merkittävästi – yksittäiseen lomakkeeseen syötetyt tiedot on jäsennelty yhteen toimivasti, ja niitä voidaan käyttää myös muihin tarkoituksiin sairaalan sisällä
  • toimijalla on mahdollisuus optimoida ja luoda rajat ylittäviä asiakaspolkuja
  • hoidon vaikuttavuus kasvaa ja sitä voidaan myös mitata
  • potilasturvallisuus kasvaa
  • toimija voi valita käyttöönsä parhaat ja/ tai eniten tarvitsemansa toiminnallisuudet
  • toimijalla on mahdollisuus päästä jaetun tiedon analytiikan kautta populaatio- ja yksilötasolle
  • uusia innovaatioita on helppo liittää jo toimijan olemassa olevaan IT-kokonaisuuteen
  • toimija ei tarvitse erillisiä ja aikaa vieviä migraatioita
  • kliininen prosessien optimointi: digitaalisen terveysalustan digitaalisten lomakkeiden päälle rakennettujen sovellusten muuttaminen voidaan tehdä parhaimmillaan päivissä

Nykyisiä potilastietojärjestelmiä on vaikea korvata ja uusien arkkitehtuurien on väistämättä oltava rinnakkain vanhojen järjestelmien kanssa jonkin aikaa. Pelkkä avointen rajapintojen saatavuus ei kuitenkaan enää riitä, koska luomalla täysin avoin ekosysteemi voidaan merkittävästi parantaa toiminnan tehokkuutta, potilaskeskeisyyttä sekä vauhdittaa innovointia.

Noudattamalla alusta -lähestymistapaa terveys- ja hoivapalvelujen tarjoajat voisivat pitkällä aikavälillä koota oman digitaalisen ympäristönsä niin, että kyseinen ympäristö antaa toimijoille mahdollisuuden hallita tietojaan, ja tarjoaa heille enemmän ketteryyttä, jotta he voivat lisätä uusia ratkaisuja omiin ekosysteemeihin ja personoida digitaalisia terveyspalveluitaan.

Onneksi matka tulevaisuuteen kohti yhteisiä ja jaettuja tietomalleja voidaan tehokkaasti aloittaa korvaamatta kerralla kaikkia jo olemassa olevia järjestelmiä – on huomattavasti parempi lähestymistapa pilkkoa uudistukset osiin. Vaiheittainen lähestymistapa korostaa yhtä aikaa toisaalta ketteryyttä ja innovointia mutta myös vakautta käytännön toiminnan samanaikaiseen pyörittämiseen.

OpenEHR on hyvin merkityksellinen alueellisella tai kansallisella tasolla – erityisesti integroiduilla hoitopalveluilla. Jos terveys- ja hoito-organisaatiot normalisoisivat tietonsa yhteiseen muotoon, voisimme luoda jokaiselle potilaalle virtuaaliset henkilökohtaiset terveystiedot. Tiedot voitaisiin sen jälkeen koota kaikista eri järjestelmistä yksinkertaisella kyselyllä, koska kaikki tiedot olisivat samassa muodossa. Tätä arkkitehtuuria voidaan edelleen optimoida tallentamalla tiedot yhteen paikkaan, jotta niitä voidaan käyttää erilaisissa terveydenhuolto- ja hoitojärjestelmissä.

Jonna Asikainen

Kirjoittaja toimii liiketoiminnan kehitysjohtajana PatientSky Suomen ja Baltian toiminnoissa ja suhtautuu intohimoisesti ehealthin tarjoamiin mahdollisuuksiin esimerkiksi terveydenhuollon asiakaskokemuksen, tiedon liikkuvuuden, kustannustehokkuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa. PatientSky kehittää innovatiivisia ja tehokkaita digitaalisia ehealth-, alusta-, ja SaaS -ratkaisuja hyvinvointi- ja terveysalojen ammattilaisille, palvelutuottajille ja kumppaneille.

 

Edellinen artikkeliPredicell Oy kehittää Someron kaupungin asumispalveluja tiedolla ohjatuiksi
Seuraava artikkeliLehtileikkeet: kolmas rokote tuo tehon lähelle 100 %:ia, Mäntsälään senioritalo