Yksityinen kapasiteetti palveluksessanne – hyvä terveydenhuollon päättäjä, kaikki on valmiina!

Silmäterveydenhuollon peruspalvelut on Suomessa pitkään tuotettu optikkoliikkeinä tunnetuissa terveydenhuollon toimintayksiköissä optikko- ja silmälääkärivoimin.

Kilpaillut markkinat ja tuotekaupan ansaintaan yhdistetty palveluiden tuotanto on pudottanut yleisimpien diabeettisen silmäsairauden, kaihin, glaukooman ja silmänpohjan ikärappeumien seuranta- ja diagnostiikkapalveluiden hinnat optikkoliikkeissä merkittävästi alle kuntien julkisille yksiköille maksamien hintojen. Päättäjillä on kuitenkin ollut vaikeuksia löytää yksityistä silmäterveydenhuollon palveluntuotantoa.

Säästöjäkin on usein ollut helpompi etsiä hoitohenkilöstön lomautuksista ja palvelutarjonnan supistamisesta kuin optikkoliikkeiden julkista edullisemmasta palvelutuotannosta.

Voiko kauppa tuottaa terveydenhuollon palvelua?

Syyksi siihen, ettei yksityisiä tuottajia löydy, moni tapaamani julkisen terveydenhuollon päättäjä – ja samaan aikaan kuntapäättäjä – on kertonut sen, että optikkoliikkeet terveydenhuollon palveluntuottajina ovat heille vieraita, samoin siellä tuotettavat palvelut. Silmälasikauppoina ne tuntee kyllä jokainen – Suomen optikkoliikeverkosto on laaja ja ulottuu syrjäseuduillekin.

Ehkä tästä syystä toimivaksi julkisen hankinnan välineeksi osoittautunutta palveluseteliä tai Kelan suosimaa rekisteröitymismenettelyä ei silmäterveydenhuollon palveluihin ole juuri käytetty, kaihikirurgiaa- sekä satunnaisia glaukoomaseurannan- ja diabeettisen silmäsairauden seulontakokeiluja lukuun ottamatta.

Silmälasikaupan statuksesta huolimatta optikkoliikkeisiin hakeudutaan näkö- ja silmäterveysongelmien vuoksi – ne kun oireilevat yksilön kannalta näkemisen ongelmina.

Uusi palvelu saattaa optikkoliikkeet ja julkisen palveluntarjoajan yhteen

Vaikuttaa vahvasti siltä, että optikkoliikkeiden ja julkisen terveydenhuollon välillä on vuosikausia vallinnut kohtaamisongelma.

Tätä ongelmaa taklaamaan optikkoliikkeitä edustava NÄE ry avasi julkisen terveydenhuollon toimijoille ja kuntapäättäjille suunnatun Silmäterveyspalvelut.fi -verkkopalvelun. Palvelusta löytyy toimenpidekohtainen luettelo lyhyine kuvauksineen optikkoliikkeissä- ja niiden silmälääkärivastaanotoilla yleisesti tuotettavista palveluista. Lisäksi siellä on palvelusetelituotannon sääntökirjan rungoksikin hyvin sopiva ohjeistus palveluiden markkinoilta hankkimiseksi.

Silmäterveyspalvelut.fi:hin on jo rekisteröitynyt satoja toimintayksiköitä kaikkien sairaanhoitopiirien alueelta. Palveluntuottajia ja heidän palveluitaan on helppo tarkastella karttapohjaisesti minkä tahansa sairaanhoitopiirin tai yksittäisen kunnan alueella. Kaikki palvelutuottajiksi rekisteröityneet ovat sitoutuneet noudattamaan ohjeistuksen periaatteita; ne ovat julkiselle toimijalle potilasturvallinen ja luotettava kumppani. Palvelu myös täydentyy jatkuvasti.

Uskon vahvasti, että Silmäterveyspalvelut.fi osaltaan madaltaa kynnystä hyödyntää jo olemassa olevaa yksityistä kapasiteettia. Koko Suomen laajuinen verkosto, johon on merkittävästi investoitu, on valmiina palvelemaan tuottamalla verovaroin rahoitettuja silmäterveydenhuollon palveluita.

Hyvä terveydenhuollon päättäjä, silmäterveyspalveluiden osalta kaikki on valmiina – tervetuloa!

Kirjoittaja Panu Tast on Näkemisen ja silmäterveyden toimiala NÄE ry:n toimitusjohtaja.

Näkemisen ja silmäterveyden toimiala (NÄE ry) edustaa näkemisen ja silmäterveysalan yrityksiä sekä niitä palvelevia valmistajia, maahantuojia ja tukkukauppoja. NÄE ry vastaa toimialan elinkeino-, terveys- ja koulutuspoliittisesta edunvalvonnasta, hoitaa alan viestintää sekä tuottaa tutkimustietoa ja koulutusta. Jäsenyritykset muodostavat noin 75% toimialasta. Yritysten lisäksi järjestöön kuuluu näkemisen ja silmäterveyden ammattilaisia kouluttavia oppilaitoksia ja heitä edustavia yhdistyksiä. NÄE ry on Kaupan liiton ja Suomen Yrittäjien toimialajärjestö.

Seuraa meitä:   Facebook | Twitter | LinkedIn

Edellinen artikkeliKoronavirusinfektion lääkehoitojen arviointia nopeutetaan EU:ssa
Seuraava artikkeliLehtileikkeet: Mehiläisen vasta-ainetesteissä positiivisia noin 4 prosenttia