Yrittäjä, nyt viimeistään käsi pystyyn maakunnassa

Viimeisimmät ehdotukset valinnanvapausmallin toteuttamiseksi ehdottavat, että kansalaisen valittavissa olevan omatiimin palveluiden vähimmäistaso säädettäisiin kansallisesti sote-järjestämislakiin. Kaikkien suoran valinnanvapauden piirissä olevien tuottajien (rekisteröityneiden tuottajien) olisi vastattava vähintään tästä minimikokonaisuudesta.

Muun muassa Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvityksen mukaan kaikissa maakunnissa ei synny kilpailua laajaa palveluvalikoimaa tarjoavien tuottajien kesken. Valinnanvapauden nähdäänkin olevan eriarvoista eri puolilla maata – siellä missä on ihmisiä, eli suurissa kaupungeissa, on varmasti myös eniten kilpailua.

Nyt julkaistut valinnanvapauslinjaukset ehdottavat, että omatiimin palveluvalikoima olisi melko suppea, jotta myös pk-yrityksillä olisi mahdollisuus tuottaa palveluja. Tämän lisäksi maakunnille annetaan harkintavaltaa päättää mitä muita maakunnan järjestämisvastuun alaisia palveluja kuuluisi suoraan valinnanvapauteen. Kaikkien tuottajien ei olisi välttämätöntä tuottaa samoja palveluja kansallisesti säädettyjen lisäksi. Tarkoittaako tämä esimerkiksi laajempia ennaltaehkäiseviä palveluja, se jää maakuntien mietittäväksi. Myös sote- ja maakuntauudistusta ajavat ministerit Juha Rehula ja Anu Vehviläinen (kesk) ovat useasti todenneet, että maakunnille jätetään mahdollisuus päättää alueensa palveluista. Onko tämä maakuntien jättämistä oman onnensa nojaan vai toimintavapauden antamista ilman verotusoikeutta, se selvinnee tulevaisuudessa.

Kaupunkeja ja kuntia on viime vuosina kannustettu käyttämään palveluseteliä. Erilaisten palvelusetelien käyttöä on perustelu muun muassa sillä, että kaupungit voisivat samalla kartoittaa alueensa sote-palvelujen tuottajia. Valinnanvapausmallin astuessa voimaan alueen palvelujen käyttäjät tietäisivät minkälaisia yrityksiä heillä on valittavanaan.

Nyt paikallisten yrittäjien ja järjestöjen kannattaa viimeistään nostaa käsi pystyyn ja kertoa, minkälaisia valinnanvapauden piirissä olevia palveluja he voisivat tarjota kansalaisille.

Juha Kartano

Edellinen artikkeliVivago-ratkaisu tehostaa terveydenhuollon toimintatapoja ja tuo kotihoitoon turvallisuuden tunnetta
Seuraava artikkeliKuntoutussairaala hyödynsi Vivago-ratkaisua